Dezinsekcia


Dezinsekcia je súbor metód a postupov, cieľom ktorého je likvidácia hmyzu alebo článkonožcov, významných z hygienického hľadiska ako prenášačov choroboplodných zárodkov a obtiažneho hmyzu, alebo hospodársky významných ako škodcov na surovinách, produktoch, skladovaných materiáloch a objektoch.

Jednotlivé akcie sú prevedené vždy s najvýhodnejšími dezinsekčnímy prostriedkami v stanovených koncetraciach a intervaloch, ktoré sú prispôsobené hlavne biologickým schopnosťou škodcov, aby sa zabránilo prípadnej rezistencií (odolnosti), keď hmyz prežíva aj v nepriaznivých podmienkach.
Táto činnosť je riadená aj harmonogramom ktorý určuje pravidelní monitoring a na základe vyhodnotený sa určuje rozsah, druh a objem zásahu (postrek, aerosól, poprašovanie, lepidlá a prípadne plynovanie s vysoko toxickými plynmi).

Škodlivý hmyz spôsobuje:

 • Kontamináciu a nečistenie surovín
 • Hospodárske škody
 • Strata kvality výrobkov
 • Hygienické škody
 • Prenášanie závažných infekčných ochorení

Zabezpečujeme:

 • Priebežné monitorovanie výskytu a vyhodnotenie odchytu
 • Preventívne opatrenia v miestach najviac ohrozených prítomnosťou škodcov (kuchyňa, sklady, šatne, atd.)
 • Informovanie o prevedených zásahoch formou Certifikátu o prevedení a odovzdanie práce odpovedajúcej príslušným hygienickým predpisom a normám

Výkon dezinsekcie zabezpečujeme pre:

 • bytové podniky obchodné komplexy
 • poľnohospodársky a potravinársky priemysel
 • školy
 • zdravotníctvo
 • zariadenia spoločného stravovania a pod.

Všetky používane prípravky sú povolené pre ochranu a ohniskovú dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu.

Hmyz