Deratizácia


Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Deratizácia sa robí za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavce spôsobujú. V súlade s biologickou aktivitou hlodavcov doporučujeme vykonávať deratizačné zásahy minimálne dvakrát ročne v obdobiach: jar a jeseň.

Prítomnosť hlodavcov spôsobuje:

  • Prenášanie radu závažných infekčných ochorení (salmonela, toxoplazmóza, Weilova žltačka, atď.)
  • Ich prítomnosť je vážnym dôvodom nečistenia prostredia
  • Spôsobujú hospodárske škody požieraním (30g denne u potkana a krysy)
  • Znehodnocujú suroviny a výrobky

Súčasťou deratizácie je:

  • Priebežné monitorovanie výskytu migračných vstupov a druhou hlodavcov
  • Kontrolu doplnenie a výmenu nástrah
  • Odstránenie starých nástrah uhynutých jedincov
  • Informovanie o prevedených zásahoch formou Certifikátu o prevedení a odovzdanie práce odpovedajúcej príslušným hygienickým predpisom a normám
  • Upozorňovanie na technické nedostatky umožňovanie vstup hlodavcov do objektu

Výkon deratizácie prevedieme:

  • Vo všetkých typoch prostredí kde sa hlodavce vyskytujú. Nástrahy kombinujeme podľa prostredia rôznych formuláciách, napr. granule voskové bloky, kombinované nástrahy atď.  

 

   

Hlodavce


Hraboš

Hryzec

Krysa

Myš

Potkan