Asanačná služba Miroslav Hostinský       


Naša firma ako už priamo vyplýva z obchodného názvu, ASANAČNÁ SLUŽBA D&D&D  - odborné hubenie hmyzu a hlodavcov, zaoberá sa:

  • DERATIZÁCIOU - ničenie hlodavcov
  • DEZINFEKCIOU - ničenie choroboplodných mikroorganizmov
  • DEZINSEKCIOU - ničenie obtiažneho hmyzu
  • PLYNOVANIE- ničenie obtiažneho hmyzu

Naše služby vykonávame podľa želania zákazníka i v mimopracovnom čase (v sobotu, v nedeľu, ale aj vo večerných hodinách ). objednať si nás môžete na tel. č.: 034/651 7094, mobil: 0905 600 687.

Deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce obsahujú: položenie návnad, výstražné označenie, zber uhynutých zvierat, opakované doplnenie návnad, monitoring, vyhodnocovanie, zápis.

Naša firma dodržiava smernice Európskej únie EU 94/43 EEC o hygiene. Kontrola našej práce je zabezpečená metódou fifth  test (OMAAOAC , 1975 ,1990 ) a podľa týchto výsledkov bude navrhnutý ďalší postup.

 

 

 

 

 

Našu ponuku s cenami si môžete stiahnuť  TU

 Návrh zmluvy o dielo si môžete stiahnuť  TU